du lich my
dịch vụ visa uc
dau tu nuoc ngoai

Thẻ APEC có phải xin thị thực Hoa Kỳ?


Thẻ APEC có phải xin thị thực Hoa Kỳ?

 1. Tôi có cần thị thực để có thể đến Hoa kỳ tham gia hội nghị APEC hay không? Ai là người có trách nhiệm trợ giúp tôi trong quá trình nộp đơn xin thị thực?

Mỗi người phải tự xác định mình là người có cần thị thực để vào Hoa Kỳ hay không. Nhưng tất cả công dân Việt nam cần phải có thị thực để vào Hoa Kỳ. Trước khi bắt đầu chuyến đi, đương đơn phải kiểm tra xem mình có phải là người có quốc tịch thuộc quốc gia cần phải có thị thực vào Hoa Kỳ, hoặc cần bất cứ thị thực nào tại từng điểm dừng quá cảnh trong suốt chuyến đi hay không. Nếu đương đơn đó có quốc tịch thuộc quốc gia cần phải có thị thực vào Hoa Kỳ, đương đơn cần phải chuẩn bị đủ thời gian cho mình để nộp đơn và được cấp thị thực Hoa Kỳ trước ngày dự định khởi hành. Vui lòng gởi các thắc mắc nếu có đến Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Hoa Kỳ gần nơi cư ngụ của đương đơn nhất; hoặc tham khảo trang web http://www.usembassy.gov để biết danh sách tất cả các Đại sứ quán và Lãnh sự quán Hoa Kỳ.

2. Các cơ quan tổ chức sự kiện hoặc văn phòng APEC có trợ giúp được cho tôi để xin được thị thực không?

Không, mỗi đương đơn phải chịu trách nhiệm tự nộp đơn xin cấp thị thực Hoa Kỳ.

3. Thị thực có thể được thực hiện trong một thời gian ngắn không?

Thời gian cho quy trình xem xét cấp thị thực của mỗi khu vực lãnh sự (đại sứ quán hoặc lãnh sự quán) rất khác nhau. Đương đơn nên nộp Đơn xin thị thực Hoa Kỳ càng sớm càng tốt. Ngay bây giờ, các thành viên APEC nên xem trang web của Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Hoa Kỳ gần nhất để biết thông tin của việc thực hiện lịch hẹn phỏng vấn và các qui định liên quan. Đương đơn có thể dễ dàng tìm thấy các đường dẫn (links) đến Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại trang web http://www.usembassy.gov.

4. Nếu tôi có thẻ APEC (ABTC), tôi có cần thị thực để vào Hoa Kỳ không?

Người mang thẻ APEC không có tác động ảnh hưởng nào đến các qui định về thị thực, tình trạng thị thực, tiến trình cấp thị thực hoặc điều kiện yêu cầu để được nhận thị thực Hoa Kỳ.

5. Tôi có thể sử dụng thẻ APEC như thế nào khi nộp đơn xin thị thực?

Người có thẻ APEC được quyền yêu cầu một lịch hẹn phỏng vấn sớm hơn. Để được hướng dẫn về việc Yêu cầu được phỏng vấn sớm, vui lòng xem trang web của Đại Sứ Quán hoặc Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ tại nơi đương đơn sẽ nộp Đơn xin thị thực.

6. Tôi là công dân thuộc quốc gia/nền kinh tế thuộc thành viên chương trình miễn thị thực vào Hoa Kỳ. Tôi có cần xin thị thực hay không?

Nếu đương đơn đại diện cho khối kinh tế tư nhân thuộc quốc gia thành viên của chương trình miễn thị thực vào Hoa Kỳ , đương đơn có thể tham gia hội nghị APEC tại Hoa Kỳ không cần xin thị thực. Tuy nhiên, nếu đến hội nghị APEC tại Hoa Kỳ trong vai trò công vụ chính thức, ngoại giao, hoặc với tư cách phục vụ truyền thông, đương đơn phải xin loại thị thực tương ứng với mục đích dự kiến tham gia hội nghị theo các chức năng trên , ngay cả đương đơn là công dân thuộc các quốc gia miễn thị thực.

7. Tôi sẽ cần loại thị thực gì?

Các thành viên APEC đại diện cho chính phủ nước ngoài tham dự hội nghị, nhân viên của các cơ quan truyền thông phải sử dụng đúng loại thị thực thích hợp. Các nhà lãnh đạo nhà nước, chính phủ, các quan chức nội các và bộ trưởng cần loại thị thực A1. Các đại diện khác cho các nền kinh tế thành viên APEC – nếu nền kinh tế đó là một quốc gia có tư cách pháp lý được Hoa Kỳ công nhận – cần loại thị thực A2. Vui lòng lưu ý các cá nhân của chính phủ nước ngoài được thuyên chuyển đến công tác tại văn phòng APEC và không đại diện cho chính phủ nước ngoài để thực hiện công việc của chính phủ này một cách cách chính thức, nên cần một loại thị thực khác, không phải loại thị thực A2. Các thành viên thuộc văn phòng APEC này – nếu họ không có quốc tịch Canada hoặc không thuộc các quốc gia tham gia Chương trình các quốc gia được miễn thị thực vào Hoa Kỳ – sẽ cần loại thị thực B1. Các cá nhân khác tham dự hội nghị APEC nên cần loại thị thực B1, trừ khi họ thuộc các quốc gia tham gia Chương trình các quốc gia được miễn thị thực vào Hoa Kỳ. Nên bắt đầu thực hiện đơn xin cấp thị thực vào Hoa Kỳ càng sớm càng tốt. Xin lưu ý thành viên thuộc quốc tịch Canada không cần thị thực vào Hoa Kỳ. Các đại diện chính thức của các hãng thông tin truyền thông đến để tường thuật về sự kiện APEC nên đề nghị loại thị thực I. Chính phủ Hoa Kỳ sẽ tài trợ cho một số khách mời thuộc Chương trình trao đổi văn hoá – đó là các khách mời sẽ sử dụng loại thị thực J1. Trong những trường hợp này, tổ chức chịu trách nhiệm tài trợ sẽ cung cấp thêm thông tin.

8. Làm thế nào để tôi có đủ tiêu chuẩn được cấp thẻ APEC?

Để có đủ tiêu chuẩn được cấp thẻ APEC, doanh nhân phải chứng minh: mình đang mang hộ chiếu thuộc quốc gia có nền kinh tế thành viên của APEC (hoặc doanh nhân đó có thẻ thường trú nhân Hồng Kông kèm theo bất cứ giấy tờ nào còn hiệu lực chứng minh mình được phép thông hành); doanh nhân thường xuyên viếng thăm các quốc gia trong khu vực APEC để thực hiện các hoạt động đầu tư và thương mại; và doanh nhân không bị kết án vi phạm pháp luật. Mỗi nền kinh tế thành viên sẽ kiểm tra và thanh lọc tính hợp pháp của Hồ sơ xin cấp thẻ APEC của doanh nhân thuộc quốc gia của mình, kể cả kiểm tra lý lịch tư pháp của doanh nhân, trước khi tiếp tục gởi các Hồ sơ xin cấp thẻ APEC này đến cho các nền kinh tế thành viên khác xem xét. Đại diện của các nền kinh tế thành viên khác cũng sẽ kiểm tra, xem xét và quyết định. Mỗi nền kinh tế có quyền lập ra quy trình của họ để kiểm tra xem xét “Hồ sơ xin cấp thẻ APEC” cho doanh nhân, và được quyền chấp thuận hay từ chối Hồ sơ xin cấp thẻ APEC của bất cứ doanh nhân nào. Nền kinh tế thành viên đó không bị bắt buộc phải trưng dẫn lý do đã quyết định từ chối không cấp thẻ APEC. Để biết thêm thông tin về thẻ APEC, vui lòng xem trang web Business Mobility Group

Trụ sở chính:
TOP TEN TRAVEL
♦ Add: Lầu 1 & 2, tòa nhà TOP TEN BUILDING
♦ 02 Giải phóng, P. 04, Tân bình, TP. HCM
♦ Tel: (+84.8)6290 5599/6699/7799 | Fax: (+84.8)3811 4722
♦ Email : info@toptentravel.com.vn
USA Liaison Office
Add: 330W. Rosecrans, Ste 203, Howthome, CA 90250 ♦
Tel: (+1) 714 975 6065 ♦
Email : toan@toptentravel.com.vn
Office in Cambodia
Add: No. 53 EO, St 24, Sangkat, Chon Chao, Khan Dangkor, Phnom Penh, Cambodia. ♦
Tel: (+855) 23 214 214 | Fax: (+855) 23 214 204 ♦
Email: toptencambodia@toptentravel.com.vn