du lich my
dịch vụ visa uc
dau tu nuoc ngoai

Thắc mắc về mẫu đơn DS 160


Thắc mắc về mẫu đơn DS 160

Lưu ý quan trọng: Tất cả các đương đơn muốn xin thị thực không di dân phải điền đơn DS-160 trực tuyến, ngoại trừ đương đơn xin thị thực theo diện hôn phu/ hôn thê.

1. Tôi có thể tìm mẫu đơn DS-160 ở đâu?

Đương đơn có thể truy cập mẫu đơn DS-160 tại trang Trung tâm quản lý đơn vụ Lãnh Sự hoặc tại trang web của Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán nơi đương đơn nộp đơn phỏng vấn xin thị thực.

2. Tôi không truy cập được mẫu đơn trực tuyến DS-160?

Đề nghị đương đơn sử dụng phần mềm Internet Explorer hoặc Firebox browsers để vào được mẫu đơn điện tử DS-160.

3. Tôi có thể trả lời những câu hỏi trong đơn bằng tiếng mẹ đẻ được không?

Không. Tất cả các câu trả lời phải bằng tiếng Anh, chỉ được sử dụng ký tự tiếng Anh, ngoại trừ tên họ khi được yêu cầu cung cấp theo ngôn ngữ địa phương. Các đơn xin thị thực nào không được điền bằng tiếng Anh sẽ bị từ chối, và có thể được yêu cầu điền lại mẫu đơn mới. Khi đương đơn phải trả lời tất cả những câu hỏi bằng tiếng Anh, phần dịch thuật cho những câu hỏi này có sẵn ở các dạng ngôn ngữ khác nhau được liệt kê tại cửa sổ chọn ngôn ngữ nằm ở góc trên bên phải của màn hình. Phần dịch thuật này nhằm hỗ trợ đương đơn trong quá trình điền đơn bằng tiếng Anh.

4. Có phải tất ray ban outlet cả các câu hỏi trong mẫu đơn DS-160 đều là bắt buộc?

Hầu hết các câu hỏi How trong mẫu đơn DS-160 đều là bắt buộc và các ô trống phải được trả lời đầy đủ. Đương đơn có thể bỏ qua câu hỏi “tuỳ chọn” (optional). Một số câu hỏi cũng cho phép đương đơn chọn “Không áp dụng” (Does Not Apply), nếu câu hỏi đó không áp dụng cho đương đơn, ngoài ra những câu hỏi khác đều phải được trả lời đầy đủ. Hệ thống dữ liệu sẽ không cho phép đương đơn hoàn tất và nộp mẫu đơn trực tuyến nếu như các câu hỏi bắt buộc không được trả lời đầy đủ. Nếu các câu hỏi bắt buộc không hoàn tất, hệ thống sẽ báo lỗi và yêu cầu điền hoàn tất câu hỏi bắt buộc này trước khi tiếp tục phần còn lại của mẫu đơn. Nếu đương đơn không trả lời đầy đủ các câu hỏi  liên quan đến tình trạng cá nhân và mục đích chuyến đi của đương đơn, hệ thống máy tính sẽ không chấp nhận mẫu đơn này.

5. Chuyện gì xảy ra với mẫu đơn DS 160 của tôi nếu ban đầu tôi chọn nơi nộp đơn tại một Đại sứ quán hay Lãnh sự quán nhất định, nhưng sau đó tôi lại có cuộc hẹn phỏng vấn ở Đại sứ hay Lãnh sự quán tại nơi khác?

Đại sứ quán hay Lãnh sự quán nơi đương đơn thật sự nộp đơn xin thị thực có thể truy cập mẫu đơn từ mã vạch trên trang xác nhận DS-160 mà đương đơn mang tới cuộc phỏng vấn xin thị thực. Ví dụ: một thương nhân đi công tác có ý định nộp đơn xin thị thực ở Đại sứ quán Hoa Kỳ tại thành phố X, như vậy đương đơn này chọn thành phố X là địa điểm sẽ nộp đơn trên mẫu đơn DS-160. Tuy nhiên, vì lý do khẩn cấp đương đơn này phải du lịch sang thành phố Y để công tác. Do thành phố Y cũng có Lãnh sự quán Hoa Kỳ. Đương đơn đặt cuộc hẹn phỏng vấn xin thị thực tại đây và dùng lại mã vạch từ mẫu đơn DS-160 trên để lên lịch cho cuộc hẹn tại thành phố Y. Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại thành phố Y vẫn có thể chấp nhận mẫu đơn DS-160 mặc dù Đại sứ quán Hoa Kỳ tại thành phố X đã được chọn trên mẫu đơn DS-160 từ ban đầu là nơi mà đương đơn này dự định sẽ được phỏng vấn.

6. Làm thế nào để lưu mẫu đơn? Tôi có thể dừng lại khi mẫu đơn chưa hoàn tất và quay trở lại tiếp tục điền đơn vào thời gian sau đó không?

Đương đơn có Cheap Ray Bans thể lưu lại mẫu đơn của mình hoặc quay trở lại truy cập mẫu đơn còn đang điền dở. Khi bắt đầu một mẫu đơn DS-160 mới, đương đơn sẽ được cấp mã số xác nhận đơn duy nhất sau khi lựa chọn và trả lời câu hỏi an ninh. Ngay khi có mã số xác nhận mẫu đơn, chọn và trả lời câu hỏi an ninh, đương đơn có thể thoát khỏi mẫu đơn DS-160 và sau đó có thể quay trở lại truy cập lại và tiếp tục việc điền đơn. Đương đơn phải có mã số xác nhận mẫu đơn để có thể truy cập lại màn hình điền đơn. Để lưu mẫu đơn DS-160 trên trang Trung tâm quản lý đơn vụ Lãnh Sự,  nhấp nút “Kế tiếp” (Next) ở cuối mỗi trang đã điền. Đương đơn có 30 ngày để quay trở lại mẫu đơn mà đương đơn còn đang điền dở. Để truy cập mẫu đơn sau 30 ngày, đương đơn phải lưu mẫu đơn vào ổ đĩa mềm hoặc ổ cứng của máy tính theo như giải thích trong phần câu hỏi số 7 sau đây.

7. Làm thế nào để lưu mẫu đơn vào máy tính cá nhân hoặc vào đĩa?

Việc lưu thông tin từ đơn xin thị thực vào máy tính hoặc đĩa mềm sẽ cho phép đương đơn truy cập vào mẫu đơn này sau 30 ngày. Để lưu mẫu đơn vĩnh viễn vào máy tính hoặc đĩa mềm, vui lòng chọn nút “Lưu đơnvào tập tin” (Save as). Sau đó chọn nút “Lưu” (Save) tại cửa sổ tải tập tin. Xác định vị trí lưu mẫu đơn trên máy tính, tìm đến vị trí đó và nhấp chuột vào nút “Lưu” (Save) trên cửa sổ “Lưu như” (Save as). Hệ thống sẽ tải mẫu đơn đến địa chỉ cụ Cheap Ray Bans thể đã được chọn.

Khi việc tải đơn đã hoàn tất, đương đơn có thể đóng lại bằng cách nhấp vào nút “Đóng” (Close) để quay về việc điền đơn trực tuyến trên trang web. Lưu ý: Tất cả thông tin từ mẫu đơn lưu trên ổ cứng của máy tính dung chung hoặc thẻ nhớ đều có thể bị truy cập bởi bất kỳ ai sử dụng máy tính hay thiết bị này sau đương đơn.

8. Tôi xin thị thực vào Hoa Kỳ thường xuyên. Liệu tôi có thể sử dụng lại mẫu đơn DS-160?

Được, đương đơn có thể sử dụng thông tin từ mẫu đơn DS-160 đã nộp trước đây để nhập vào những ô cần được trả lời trên mẫu đơn mới. Có hai cách để thực hiện việc này. Đầu tiên nếu đương đơn có ý định nộp đơn xin thị thực trong tương lai, đương đơn có thể lưu mẫu đơn DS-160 vào ổ cứng của máy tính hay đĩa mềm như hướng dẫn tại câu số 7 bên trên. Khi muốn nộp đơn xin thị thực mới, đương đơn có thể chọn chức năng “Lựa chọn B – Tải một mẫu đơn trước đây bằng cách dùng một tập tin” (Option B-Upload a Previously Saved Application) từ trang “Bắt đầu” (Getting Started). Một cách khác nữa dùng cho các Wholesale NFL Jerseys đơn xin thị thực trước đây được thực hiện sau ngày 01 tháng 11 năm 2010, đương đơn có thể chọn chức năng “Lựa chọn C – Lấy mẫu đơn bằng cách dùng số xác nhận mẫu đơn” (Option C -Retrieve Application), nhập vào mã số xác nhận mẫu đơn trước đây và chọn chức năng “Tạo đơn mới” (Create a New Application). Thông tin cá nhân của đương đơn sẽ tự động nhập vào mẫu đơn mới. Vui lòng cẩn thận kiểm tra tất cả thông tin được điền trước đây vẫn còn đúng và chính xác.

9. Chuyện gì xảy ra nếu kết nối mạng bị gián đoạn, mẫu đơn điền “vượt quá thời gian cho phép” hay tôi gặp lỗi hệ thống? Các thông tin điền trên đơn của tôi có bị mất hay không?

Sau khi mỗi trang được hoàn tất, các thông tin đều được tự động lưu lại, do đó thông tin đã điền sẽ không bị mất. Đương đơn chỉ cần nhập mã số xác nhận mẫu đơn và trả lời câu hỏi an ninh theo gợi ý để tìm lại mẫu đơn. Ngay khi mẫu đơn được truy cập, mẫu đơn sẽ xuất hiện ngay trang cuối củng mà trước đây đương đơn đã dừng lại. Đương đơn cũng có thể chỉnh sửa lại những trang trước đó, nếu muốn.

10. Tại sao những thay đổi tôi thực hiện từ các đường truy cập cho “Chỉnh sửa thông tin…” (edit…) của trang “Xem lại “ (Review) không thể lưu lại được?

Để lưu lại những thay đổi của thông tin được thực hiện wholesale jerseys từ trang “Xem lại” (Review), đương đơn phải sử dụng các nút ở cuối mỗi trang để định vị thông tin cần tìm, thay vì dùng các nút “quay về” (back)/ “tiếp theo” (forward) của chế độ “Trình duyệt” (Browse) nằm dọc bên trên màn hình.

11. Tôi biết rằng tôi có thể tải hình thẻ của mình lên mẫu đơn. Vậy tôi phải dùng hình kỹ thuật số tiêu chuẩn như thế nào để có thể tải hình thành công?

Vui lòng tham khảo trang Những hướng dẫn về hình chụp – áp dụng cho các mẫu đơn xin thị thực trực tuyến để có thông tin chi tiết về cách sử dụng máy chụp hình kỹ thuật số và những yêu cầu đối với hình ảnh được quét.

12. Tôi thấy trên trang xác nhận có một chữ “X” ngay tại ô dán hình thẻ. Điều đó có nghĩa gì?

Điều đó có nghĩa là việc tải hình thẻ lên đơn không thành công. Do đó, đương đơn cần phải nộp thêm một hình thẻ đúng tiêu chuẩn kèm với trang xác nhận đã điền hoàn tất mẫu đơn DS-160 trực tuyến. Vui lòng liên hệ Đại sứ quán hay Lãnh sự quán nơi đương đơn nộp đơn xin visa để có thêm hướng dẫn cụ thể. Kích cỡ hình thẻ có thể tìm thấy ở trang Những hướng dẫn về hình chụp. Nếu trên giấy xác nhận đương đơn in ra có kèm cả hình ảnh, điều đó có nghĩa là đương đơn đã tải hình lên đơn thành công và không yêu cầu nộp thêm hình rời.

13. Tôi có phải mang theo toàn bộ mẫu đơn đã điền hay chỉ mang theo giấy xác nhận đến buổi phỏng vấn?

Đương đơn không cần mang theo toàn bộ mẫu đơn đã điền. Tại buổi phỏng vấn, yêu cầu mang theo trang xác nhận có số xác nhận đơn và mã vạch để chúng tôi có thể truy xuất thông tin mẫu đơn đã điền. Đương đơn phải mang theo trang xác nhận này trong suốt quy trình xét duyệt thị thực. Nếu không có trang xác nhận này, chúng tôi không thể truy xuất thông tin và xét duyệt đơn xin thị thực của đương đơn.

14. Tôi đã điền mẫu đơn DS-160 trên mạng nhưng tôi mất trang xác nhận. Liệu tôi có thể in trang xác nhận mới?

Đương đơn có thể in lại trang xác nhận của mẫu đơn đã hoàn tất. Để làm được điều này, vui lòng vào trang Trung tâm quản lý đơn vụ Lãnh Sự, chọn Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán đương đơn dự định đến phỏng vấn. Chọn chức năng “Lựa chọn C- Lấy mẫu đơn bằng cách dùng số xác nhận mẫu đơn” (Option C-Retrieve Application) tại trang “Bắt đầu” (Getting Started) và nhập mã số xác nhận mẫu đơn. Từ đó đương đơn có thể xem và in trang xác nhận.

15. Tôi đi du lịch theo nhóm hoặc đi cùng gia đình. Tôi có thể tạo mẫu đơn cho cả gia đình hoặc cả nhóm không?

Được, trên trang “Cảm Ơn” (Thank you), đương đơn sẽ thấy nút tùy chọn để tạo thêm mẫu đơn tương tự cho gia đình hay cho một nhóm. Khi đương đơn chọn nút này, một số thông tin trong đơn của đương đơn, chẳng hạn như nơi đến, sẽ tự động nhập vào và hiển thị trên mẫu đơn mới. Lưu ý rằng nếu đương đơn sử dụng nút tùy chọn này, đương đơn cần phải tạo một mẫu đơn riêng cho từng thành viên trong gia đình hoặc cho từng cá nhân đi cùng với đương đơn.

16. Nếu tôi sử dụng lựa chọn trên trang “Cám ơn” (Thank you) để tạo mẫu đơn cho một hộ gia đình hoặc một nhóm, liệu tôi có thể chỉnh sửa dữ liệu đã được hệ thống nhập vào tự động?

Được, nếu một trong những người đi cùng có họ tên hoặc quốc tịch khác, đương đơn có thể thay đổi những dữ liệu đó trước khi nộp mẫu đơn trực tuyến.

17. Tôi nộp đơn xin thị thực E, dành cho các nhà đầu tư theo Hiệp Ước Thương Mại. Tôi có cần phải điền mẫu đơn DS-160 cùng với DS-156E hay không?

Tùy từng trường hợp. Nếu đương đơn xin thị thực loại E-2, chỉ cần hoàn tất mẫu đơn DS-160. Thương nhân theo Hiệp Ước Thương Mại xin thị thực loại E-1, hoặc nhân viên cấp Điều hành/ nhân viên cấp Quản lý/ nhân viên Chủ chốt của công ty (xin loại thị thực E-1 hoặc E-2) đương đơn cần phải điền hoàn tất mẫu DS-160 đồng thời, đương đơn hoặc người sử dụng lao động còn phải điền hoàn tất mẫu đơn DS-156E .

ciprofloxacin escitalopram oxalate azithromycin 250 lexapro and weight gain ciprofloxacin dose tamoxifen therapy azithromycin tablet viagra for sale uk azithromycine 250 mg cialis without a doctor’s prescription finasteride reviews acyclovir dose canada viagra cialis patent expiration azithromycin 250 mg treatment ciprofloxacin hcl 500 mg acyclovir vs valacyclovir cialis generic availability cialas viagra activate cialis price cialis pricing online cialis how to wean off lexapro levitra coupons side effects lexapro finasteride results what does ciprofloxacin 500mg treat cialis coupon print propecia side effects cialis for bph viagra alternative viagra pillen kruidvat ciprofloxacin hydrochloride what is cipro levitra vs viagra escitalopram side effects tamoxifen langzeitfolgen lexapro dosage cost of viagra acyclovir for cold sores buy generic viagra cialis voucher generic levitra azithromycin class cialis coupons azithromycin eye drops escitalopram 20 mg cialis samples overnight viagra 100 side effects of lexapro 10 mg azithromycin and alcohol tamoxifen interaction generic for lexapro generic viagra buy cialis online liquid cialis cheap viagra levitra 20 mg levitra vs viagra for hardness side effects of tamoxifen where to buy viagra levitra 20mg cost per pill is azithromycin ciprofloxacin ophthalmic solution azithromycin uses ciprofloxacin dosage acyclovir dosing ciprofloxacin 250 mg utilisation viagra thuoc azithromycin cialis pharmacy prices cialis tadalafil how does lexapro work levitra bayer 20mg meilleur prix what is acyclovir used for lexapro withdrawal what is finasteride used for cialis vs viagra cialis sample how to take cialis what is escitalopram side effects of finasteride cialis pills for sale viagra for men finasteride long term effects what is azithromycin for zovirax dosage viagra samples cialis patent expiration 2017 generic for cialis what is cipro usually prescribed for cialis alternative acyclovir cream 200 cialis coupon acyclovir 400mg azithromycine cilias viagra vs cialis cialis from canada side effects of azithromycin 250 mg finasteride side effects ciprofloxacin eye drops common side effects of ciprofloxacin 500 mg lexapro side effects men what is finasteride side effects of lexapro in women lexapro side effects in women viagra 50mg viagra vs cialis vs levitra cialis cheap levitra vs viagra lexapro and weight gain in women cialis samples finasteride for hair loss buy viagra how to get off lexapro viagra wikipedia celexa vs lexapro acyclovir ointment side effects of azithromycin cialis cost what is tamoxifen first few days on lexapro lexapro reviews ciprofloxacin side effects in women lexapro side effects in men side effects of ciprofloxacin tamoxifen citrate female viagra finasteride and enlarged prostate finasteride medication cipro side effects cialis medication lexapro withdrawal symptoms cialis discount cialis free trial cialis coupons printable natural viagra generic cialis tadalafil erectile dysfunction cialis cheap cialis zithromax z-pak viagra price azithromycin liquid antibiotic ciprofloxacin tamoxifen and foods to avoid sophia viagra finasteride dosage viagra cost levitra dosage viagra receptfritt cialis coupon 20 mg azithromycin pregnancy tamoxifen buy levitra acyclovir what infections does ciprofloxacin treat lexapro generic generic levitra vardenafil 20mg zovirax acyclovir medication levitra prices how to use viagra azithromycin 5 day dose pack finasteride 5 mg cialis 30 day sample ciprofloxacin 500mg antibiotics cipro dangers how long for lexapro to work azithromycin 250mg side effects of lexapro finasteride for women viagra without a doctor prescription tamoxifen nebenwirkungen generic viagra 100mg side effects of ciprofloxacin 500 mg viagra substitute viagra generico tamoxifen side effects in women side effects of finasteride 5mg what does ciprofloxacin treat ciprofloxacin used for escitalopram 10mg viagra for sale ciprofloxacin hcl 500 mg tab acyclovir dosage for cold sores what is cipro used for viagra natural viagra vs cialis viagra sans ordonnance best price viagra propecia ciprofloxacin hydrochloride ophthalmic ciprofloxacin hcl azithromycin coverage tamoxifen cost what is lexapro used for ciprofloxacin nebenwirkungen viagra 100 mg viagra medicine is lexapro a controlled substance cialis coupons 2017 viagra coupons azithromycin z pak viagra wiki cipro and tendonitis herbal viagra cheap levitra tamoxifen lawsuits cialis side effects viagra vs cialis vs levitra azithromycin buy cialis effects of stopping finasteride lowest cialis prices lexapro medication cialis coupon cialis savings card cialis for daily use finasteride 5mg tab cipro antibiotic finasteride efectos secundarios post finasteride syndrome finasteride 5mg cialis generic tadalafil cipro side effects in elderly azithromycin for strep throat how long does viagra last cialis 20mg pfizer viagra coupons from pfizer viagra ohne rezept aus deutschland what is ciprofloxacin used for lexapro weight gain azithromycin pediatric dosing weaning off lexapro viagra online cialis reviews withdrawal from lexapro does lexapro cause weight gain cialis 10 mg ciprofloxacin 500 mg tabletten viagra finasteride tablets ciprofloxacin drug class generic cialis at walmart viagra sex acyclovir 400 mg levitra zovirax pills ciprofloxacin 500 mg cipro 500 azithromycin dosage viagra pill side effects of viagra zovirax ointment cipro drug class escitalopram 10 mg para que sirve viagra cialis tamoxifen bijwerkingen cialis effects sex viagra for women buy viagra online pfizer viagra azithromycin three times a week azithromycine eg 500 mg bijsluiter cipro uses azithromycin side effects lexapro 10mg cipro for uti azithromycin pregnancy category cialis 5 mg cialis vs viagra lexapro vs zoloft cipro cialis professional cialis dosage strengths daily cialis viagra soft cipro dosage cialis patent expiration date extended cialis or viagra when will cialis go generic side effects of acyclovir what is acyclovir effects of stopping lexapro suddenly escitalopram 10 mg viagra dosage lexapro generic name levitra online what is acyclovir for levitra coupon canada cialis lexapro dosages levitra 20mg acyclovir ointment 5 what is viagra lexapro 5mg cyalis generic cialis what is ciprofloxacin viagra canada 9 levitra at walmart ciprofloxacin side effects after age 60 viagra coupon viagra costs lexapro vs wellbutrin ciprofloxacin side effects tamoxifen side effects lexapro coupons buy levitra online cialis dosage vardenafil 20mg acyclovir 800 mg for shingles viagra pills ciprofloxacin spc how does acyclovir work is ciprofloxacin a penicillin azithromycin drug class what is azithromycin used for azithromycin for pneumonia azithromycin cost cialis for sale cialis otc viagra alternatives what is tamoxifen used for ciprofloxacin 500mg antibiotics side effects what does finasteride do azithromycin 250mg tablets 6 pack cialis canada levitra 20 mg von bayer cialis 30 day trial coupon zithromax dosage acyclovir 800 mg equipe argentine viagra order viagra azithromycin vs erythromycin ciprofloxacin dosierung acyclovir 800 mg 5 times a day ciprofloxacin uses escitalopram effets secondaires viagra without a doctor prescription usa cialis canadian pharmacy viagra tesco lexapro 10 mg cialis pills wholesale cialis canadian cialis how does viagra work zovirax cream ciprofloxacin 500 mg for urinary tract infection cost of cialis viagra generic buy generic levitra cialis on line ciprofloxacin bnf cialis 20 mg how does cialis work cialis prices lexapro for anxiety viagra from canada azithromycin 250 mg viagra on line levitra generic lexapro overdose ciprofloxacin class finasteride 5mg side effects mayo clinic zovirax for cold sores viagra effects women viagra levitra 20 mg cost walmart finasteride permanent side effects what is lexapro zithromax levitra 20 mg precio farmacia what works better than viagra finasteride 1mg price cialis finasteride acyclovir 800mg finasteride 5 mg tab acyclovir 200mg lexapro and weight loss how much does cialis cost escitalopram nebenwirkungen is azithromycin penicillin cialis for men cialis generic what is cialis what does azithromycin treat lexapro para que sirve viagra prices ciprofloxacin 500mg tablets zithromax antibiotic ciprofloxacin 500 lexapro dosing azithromycin tablets lexapro benefits for women free cialis viagra uk zoloft vs lexapro ciprofloxacin drops viamedic cialis lexapro 20mg cialis 5mg daily viagra bestellen azithromycin 500 ciprofloxacin 500mg levitra 10 mg prezzo lexapro acyclovir for shingles online viagra finasteride vs dutasteride wellbutrin and lexapro revatio vs viagra viagra tablets what is azithromycin acyclovir side effects azithromycin 500 mg tamoxifen side effects in women over 55 levitra rezeptfrei deutschland ciprofloxacin for dogs free viagra viagra on line no prec what does viagra do azithromycin for uti ciprofloxacin hcl 500 mg side effects lexapro manufacturer website over the counter viagra is tamoxifen chemotherapy viagra single packs azithromycin medscape escitalopram finasteride hair loss stopping lexapro viagra for women viagra side effects cialis trial cialis coupons from manufacturer zithromax 500 mg viagra 100mg how to wean off lexapro without withdrawals finasteride effets secondaires nolvadex viagra 100mg tablets retail price cialis cialis for women levitra erfahrungen tamoxifen and bone pain finasteride side effects in men generic lexapro viagra tablet viagra kaufen canadian viagra cialis testimonials what is ciprofloxacin prescribed for viagra nebenwirkungen acyclovir dosage finasteride 5mg side effects cialis daily cialis dosage recommendations viagra ohne rezept auf rechnung cealis buying viagra cialis 5mg ciprofloxacin coverage tamoxifen and weight gain cialis 20mg directions azithromycin without a doctor’s prescription cialis website what bacteria does ciprofloxacin kill lexapro bula cialis copay card azithromycin 500 erfahrungen ciprofloxacin 250mg cipro antibiotics lexapro side effects levitra prezzo in farmacia lexapro and wellbutrin combination therapy lexapro vs celexa viagra en ligne livraison 24h discount cialis vardenafil vs viagra azithromycin 500mg levitra without a doctor prescription side effects of cialis discount viagra how long for azithromycin to take effect cialis online what is lexapro for

Trụ sở chính:
TOP TEN TRAVEL
♦ Add: Lầu 1 & 2, tòa nhà TOP TEN BUILDING
♦ 02 Giải phóng, P. 04, Tân bình, TP. HCM
♦ Tel: (+84.28)6290 5599/6699/7799 | Fax: (+84.28)3811 4722
♦ Email : info@toptentravel.com.vn
USA Liaison Office
Add: 330W. Rosecrans, Ste 203, Howthome, CA 90250 ♦
Tel: (+1) 714 975 6065 ♦
Email : toan@toptentravel.com.vn
Office in Cambodia
Add: No. 53 EO, St 24, Sangkat, Chon Chao, Khan Dangkor, Phnom Penh, Cambodia. ♦
Tel: (+855) 23 214 214 | Fax: (+855) 23 214 204 ♦
Email: toptencambodia@toptentravel.com.vn