du lich my
dịch vụ visa uc
dau tu nuoc ngoai

Những thông tin cần biết khi định cư và du học nước ngoài


Những thông tin cần biết khi định cư và du học nước ngoài

Những thông tin cần biết về định cư và du học nước ngoài – Vui lòng xem chi tiết thông tin phía dưới:

 

Định cư gia đình và du học

 

Dinh cu va du hoc

 

Anh Úc Mỹ New Zealand Canada Khác
Vợ chồng x x x x x x
             
Hôn Phu/hôn thê x x x x x x
             
Đồng tính   x x      
             
Bảo Lãnh con   x x x x  
             
Bảo Lãnh ba/mẹ   x x x x  
             
Bảo Lãnh Anh Chị em   x x      
             
Du học nghề   x x x x  
             
Du học x x x x x x
             
Học ngoại ngữ x x x x x x
             
Du học cả gia đình     x x

 

Đoàn tụ cả gia đình và đi làm cả nhà đi theo:

 

Tuổi dưới 45 Tiếng Anh Kinh nghiệm Bằng Thẩm định
Đầu bếp Úc- làm việc 5.0 IELTS 3 năm Chứng chỉ nghề Có thể
Giao tiếp khá, có kiểm tra
Đầu bếp NZ, Canada- định cư/ hoặc làm việc 4.0 hoặc 5 càng tốt 5 năm Chứng chỉ hoặc bằng Có thể
Tự Doanh New Zealand (định cư) 4.0 IELTS 3 quản lí hoặc 10 năm tự doanh Đại học hoặc cao hơn

 

Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ:

Anh Thuận- Trưởng phòng Định cư và Du học

Điện thoại: 0907 979599

Địa chỉ: 02 Giải Phóng, Tân Bình, TPHCM, Việt Nam

Email:  brady@toptenimmigration.com.vn

Website: www.toptenimmigration.com.vn

 

Trụ sở chính:
TOP TEN TRAVEL
♦ Add: Lầu 1 & 2, tòa nhà TOP TEN BUILDING
♦ 02 Giải phóng, P. 04, Tân bình, TP. HCM
♦ Tel: (+84.8)6290 5599/6699/7799 | Fax: (+84.8)3811 4722
♦ Email : info@toptentravel.com.vn
USA Liaison Office
Add: 330W. Rosecrans, Ste 203, Howthome, CA 90250 ♦
Tel: (+1) 714 975 6065 ♦
Email : toan@toptentravel.com.vn
Office in Cambodia
Add: No. 53 EO, St 24, Sangkat, Chon Chao, Khan Dangkor, Phnom Penh, Cambodia. ♦
Tel: (+855) 23 214 214 | Fax: (+855) 23 214 204 ♦
Email: toptencambodia@toptentravel.com.vn