du lich my
dịch vụ visa uc
dau tu nuoc ngoai

Lịch nghỉ lễ tết cuả Lãnh Sự Quán Mỹ năm 2014


Lịch nghỉ lễ tết cuả Lãnh Sự Quán Mỹ năm 2014

Bộ phận Lãnh sự sẽ đóng cửa vào các ngày sau đây trong năm 2014:

Ngày lễ năm 2014 Ngày nghỉ Thứ Lễ
Tết dương lịch 1 tháng Giêng Thứ Tư HK và VN
Ngày sinh Martin Luther King 20 tháng Giêng Thứ Hai HK
Tết Nguyên Đán 29 tháng Giêng

đến 5 tháng Hai

Thứ Tư đến
Thứ Tư
VN
Ngày Tổng Thống 17 tháng Hai Thứ Hai HK
Ngày giỗ tổ Hùng Vương 9 tháng Tư Thứ Tư VN
Lễ 30-4 30 tháng Tư Thứ Tư VN
Ngày Quốc tế Lao Động 1 tháng Năm Thứ Năm VN
Ngày Tưởng niệm 26 tháng Năm Thứ Hai HK
Quốc Khánh Hoa Kỳ 4 tháng Bảy Thứ Sáu HK
Ngày Lao động 1 tháng Chín Thứ Hai HK
Quốc Khánh Việt Nam 2 tháng Chín Thứ Ba VN
Ngày Columbus 13 tháng Mười Thứ Hai HK
Ngày cựu chiến binh 11 tháng Mười Một Thứ Ba HK
Lễ Tạ ơn 27 tháng Mười Một Thứ Năm HK
Lễ Giáng Sinh 25 tháng Mười Hai Thứ Năm HK

HK = Ngày lễ Hoa Kỳ

VN = Ngày lễ Việt Nam

Trụ sở chính:
TOP TEN TRAVEL
♦ Add: Lầu 1 & 2, tòa nhà TOP TEN BUILDING
♦ 02 Giải phóng, P. 04, Tân bình, TP. HCM
♦ Tel: (+84.8)6290 5599/6699/7799 | Fax: (+84.8)3811 4722
♦ Email : info@toptentravel.com.vn
USA Liaison Office
Add: 330W. Rosecrans, Ste 203, Howthome, CA 90250 ♦
Tel: (+1) 714 975 6065 ♦
Email : toan@toptentravel.com.vn
Office in Cambodia
Add: No. 53 EO, St 24, Sangkat, Chon Chao, Khan Dangkor, Phnom Penh, Cambodia. ♦
Tel: (+855) 23 214 214 | Fax: (+855) 23 214 204 ♦
Email: toptencambodia@toptentravel.com.vn