du lich my
dịch vụ visa uc
dau tu nuoc ngoai

Lịch khởi hành Tour du lịch Mỹ


Lịch khởi hành Tour du lịch Mỹ

TOUR DU LỊCH MỸ

 1 Liên tuyến Đông Tây
New York – Philadelphia – Washington DC – Los Angeles – Las Vegas
10N 7/4 (hoa anh đào) BR, CI, AA, CX, UA, KE, OZ 72,900,000
27/4 69,900,000
 2 Khám phá Bờ Đông Hoa Kỳ
New York – Philadelphia – Washington DC
7N 7,27/4; 30/5 BR, CI, AA, CX, UA, KE, OZ 59,000,000
3 Một thoáng Bờ Tây Hoa Kỳ
Los Angeles – Hollywood – Universal – Las Vegas – Hoover Dam
7N 10, 30/4; 3/5 BR, CI, AA, CX, UA, KE, OZ 55,900,000

 

Trụ sở chính:
TOP TEN TRAVEL
♦ Add: Lầu 1 & 2, tòa nhà TOP TEN BUILDING
♦ 02 Giải phóng, P. 04, Tân bình, TP. HCM
♦ Tel: (+84.8)6290 5599/6699/7799 | Fax: (+84.8)3811 4722
♦ Email : info@toptentravel.com.vn
USA Liaison Office
Add: 330W. Rosecrans, Ste 203, Howthome, CA 90250 ♦
Tel: (+1) 714 975 6065 ♦
Email : toan@toptentravel.com.vn
Office in Cambodia
Add: No. 53 EO, St 24, Sangkat, Chon Chao, Khan Dangkor, Phnom Penh, Cambodia. ♦
Tel: (+855) 23 214 214 | Fax: (+855) 23 214 204 ♦
Email: toptencambodia@toptentravel.com.vn