du lich my
dịch vụ visa uc
dau tu nuoc ngoai

Câu hỏi thường gặp khi xin visa Pháp


Câu hỏi thường gặp khi xin visa Pháp

H : Vị trí của phòng visa ?
Đ : Phòng visa ở phía trái – cách 30 m – của cổng chính của Tổng Lãnh sự quán Pháp : 27 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, Thành phố Hồ Chí Minh.

H : Tôi phải nộp đơn tại Hà Nội hay tại Thành phố Hồ Chí Minh ?
Đ : Phòng visa của Tổng Lãnh sự quán Pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh có thẩm quyền xem xét các hồ sơ xin visa của các đương đơn có hộ chiếu cấp tại Thành phố Hồ Chí Minh . Các đương đơn khác phải liên hệ với phòng visa của Đại sứ quán Pháp tại Hà Nôi.

H : Tôi cần nộp đơn xin visa trước bao lâu?
Đ : Qúy vị cần nộp đơn sớm nhất trước 3 tháng và trể nhất trước 15 ngày trước ngày dự định đi.

H : Tôi có cần cung cấp thêm các chứng từ khác kèm theo đơn nếu tôi không có tất cả các chứng từ theo yêu cầu khi tôi nộp đơn ?
Đ : Qúy vị cần cung cấp một hồ sơ mà quý vị đánh giá là hoàn chỉnh khi nộp hồ sơ xin visa, nếu không, có thể hồ sơ của quý vị không có kết quả. Nếu, quầy nhận hồ sơ có yêu cầu cung cấp thêm các chứng tù, quý vị có tối đa 15 ngày để bổ túc chứng từ.

H : Tôi phải làm gì nếu tôi không in được biên nhận đăng kí cuộc hẹn ?
Đ : Đến ngày hẹn, quý vị trình diện và cho biết số hẹn mà quý vị đã ghi lại cẩn thận. Không gọi hay gởi thư đến phòng visa để xin xác nhận cuộc hẹn.

H : Máy vi tính của tôi bị tắc nghẽn trước khi tôi in số hẹn, như thế cuộc hẹn của tôi có được ghi nhận không ?
Đ : Nếu quý vị không thể đăng kí cuộc hẹn khác với cùng những thông tin (ho, tên, ngày sinh, số hộ chiếu), như thế cuộc hẹn của quý vị đã được nhận. Không gởi thư (fax hay e-mail) đến phòng visa để xin xác nhận cuộc hẹn.

H : Bao lâu visa của tôi được cấp ?
Đ : Ngoại trừ các trường hợp đặc biệt, các quyết định cấp hay từ chối cấp visa Schengen được giải quyết trong 15 ngày. Thời gian trung bình để giải quyết visa dài hạn là 15 ngày. Có vài loại visa cần thời gian xem xét ngắn hơn hay lâu hơn (có thể nhiều tháng). Xem tại trang visa mà quý vị muốn được nhận.

H : Tôi có cần xin visa ngắn hạn không ?
Đ : Qúy vị kiểm tra xem mình có cần visa hay không tại site của Bộ ngoại giao Pháp và các vấn để châu Âu.

H : Tôi có thể nộp đơn visa qua bưư điện không ?
Đ : Không.

H : Tôi định đi Pháp với cả gia đình. Vậy cả gia đình có cần đến nộp đơn không ?
Đ : Sự có mặt của tất cả các đương đơn là bắt buộc.

H : Tôi phải làm gì khi ngày mà tôi định đến nộp đơn đã đầy ?
Đ : Như thế có nghĩa là ngày nầy đã đầy các cuộc hẹn. Vui lòng đăng kí cuộc hẹn vào một ngày khác. Qúy vị cần dời ngày đi nếu quý vị có ý định đi trong 15 ngày sau.

H : Tôi dự định đi 8 ngày sau. Có thể được không ?
Đ : Thời gian xem xét hồ sơ xin visa là 15 ngày. Qúy vị cần chú ý điều nầy để lập kế hoạch chuyến đi và cần đăng kí cuộc hẹn sớm.

H : Tôi cần hộ chiếu. Phòng visa có giữ hộ chiếu của tôi trong thời gian xem xét đơn của tôi hay không ?
Đ : Qúy vị có thể giữ hộ chiếu nếu quý vị cần đi lại. Tuy nhiên, trong trường hợp visa được cấp, phòng visa cần hộ chiếu để dán visa vào. Qúy vị cần mang hộ chiếu lại sau thời hạn xem xét hồ sơ.

H : Tôi có thể nhận các thông tin cần thiết và đơn tại đâu ?
Đ : Qúy vị xem tại site nầy các thông tin liên quan đến các thể loại visa : visa sinh viên đi du học, visa ngắn hạn, visa dài hạn. Qúy vị in các mẫu đơn xin visa.

H : Tôi muốn biết kết quả đơn xin visa ?
Đ : Qúy vị có thể biết sự tiến triền đơn xin visa dựa vào số biên lai nhận hồ sơ khi quý vị nộp đơn, xem  :

H : Tôi muốn biết sự tiến triển hồ sơ xin visa của bạn tôi. Phòng visa có trã lời cho tôi hay không ?
Đ : Phòng visa chỉ trả lời cho các đương đơn. Phòng visa không trả lời cho người thứ ba.

Đăng ngày 16.09.2011
Trụ sở chính:
TOP TEN TRAVEL
♦ Add: Lầu 1 & 2, tòa nhà TOP TEN BUILDING
♦ 02 Giải phóng, P. 04, Tân bình, TP. HCM
♦ Tel: (+84.8)6290 5599/6699/7799 | Fax: (+84.8)3811 4722
♦ Email : info@toptentravel.com.vn
USA Liaison Office
Add: 330W. Rosecrans, Ste 203, Howthome, CA 90250 ♦
Tel: (+1) 714 975 6065 ♦
Email : toan@toptentravel.com.vn
Office in Cambodia
Add: No. 53 EO, St 24, Sangkat, Chon Chao, Khan Dangkor, Phnom Penh, Cambodia. ♦
Tel: (+855) 23 214 214 | Fax: (+855) 23 214 204 ♦
Email: toptencambodia@toptentravel.com.vn