du lich my
dịch vụ visa uc
dau tu nuoc ngoai

Các tôn giáo ở Hàn Quốc


Các tôn giáo ở Hàn Quốc

Cơ hội tìm hiểu lịch sử tôn giáo Hàn quốc từ chuyến du lịch Hàn quốc, như sau:

Hàn Quốc là một nước đảm bảo tự do tôn giáo. Tại đây, tôn giáo tín ngưỡng và các hoạt động liên quan được tự do phát triển mạnh mẽ.

Lịch sử tôn giáo Hàn Quốc

Thông qua ray ban sunglasses sale các truyện thần thoại và truyền thuyết, có thể thấy rằng tín ngưỡng nguyên thủy của người Hàn coi ông Trời là vị thần tối cao, 2 nhân vật tồn tại trên tất cả mọi đối tượng thiên nhiên. Hwan In và Hwan Woong, mang tính thần thánh xuất hiện trong truyện thần thoại Dangun về quá trình dựng nước của dân tộc Hàn chính là đối tượng ông Trời mà người Hàn cổ đề cập tới. Sau đó, tín ngưỡng cầu phúc sử dụng thần chú, pháp thuật trở nên Cheap Jordans phổ biến. Từ sau thời đại Tam Quốc (Năm thứ 1 trước Công nguyên đến năm 668 sau Công nguyên), Phật giáo, Nho giáo… được truyền bá vào Hàn Quốc và dần dần chuyển thành hệ thống tín ngưỡng mang hình thái cứu độ, lấy tư tưởng cầu phúc làm nền tảng. Trải qua các thời kỳ Tam Quốc, Shilla thống nhất và Koryo, đến khoảng cuối thế kỷ XII, Phật giáo đã trở thành tôn giáo chính và Nho giáo phát triển thành hệ tư tưởng chính trị. Tuy nhiên, đến thời Chosun (1392-1910), Nho giáo bắt đầu hưng thịnh còn Phật giáo bị kìm hãm. Cuối thời Chosun, Cơ đốc giáo được truyền vào Hàn Quốc, các tín ngưỡng bản địa như đạo Cheondo, đạo Jeungsan… ra đời và tư tưởng tôn giáo lấy người dân làm trọng tâm ngàng càng phát triển.

 

Hiện nay, Cơ đốc giáo và Phật giáo là các tôn giáo chủ yếu, các tôn giáo truyền thống như đạo Daejong, đạo Dangun, trở thành tôn giáo thiểu số trong khi đạo Shaman tiếp tục ăn sâu vào xã hội.

Cộng đồng tôn giáo

Du khách trong tour Hàn quốc sẽ có dịp tìm hiểu về cộng đồng tôn giáo Hàn quốc.

  • Hàn Quốc

Tính đến năm 2005, Hàn Quốc có 24.970.000 người theo tôn giáo (theo số liệu của Cục Thống kê quốc gia) chiếm 53,1% dân số.

  • Bắc Triều Tiên

Về căn bản, Bắc Triều Tiên không có tự do tôn giáo nên có thể nói tôn giáo thật sự không tồn tại trên đất nước này. Số người chính thức theo tôn giáo ước tính không quá 30.000 người.

Khách tour du lịch Hàn quốc sẽ được cơ hội tìm hiểu thêm tôn giáo của hàn quốc.

 • Phân bố cộng đồng tôn giáo tại Hàn Quốc.
 
Phân bổ tôn giáo Số lượng Tỷ lệ
Năm 1985 Năm 1995 Năm 2005 Năm 1985 Năm 1995 Năm 2005
Toàn bộ 40,419,652 44,553,710 47,041,434
Theo tôn giáo 17,203,296 22,597,824 24,970,766 42.6% 50.7% 53.1%
Phật giáo 8,059,624 10,321,012 10,726,463 46.8% 45.7% 43.0%
Tin lành 6,489,282 8,760,336 8,616,438 37.7% 38.8% 34.5%
Thiên chúa giáo 1,865,397 2,950,730 5,146,147 10.8% 13.1% 20.6%
Nho giáo 483,366 210,927 104,575 2.8% 0.9% 0.4%
Wonbul giáo 92,302 86,823 129,907 0.5% 0.4% 0.5%
Cheondo giáo 26,818 28,184 45,835 0.2% 0.1% 0.2%
Jeungsan giáo 0 62,056 34,550 0.0% 0.3% 0.1%
Daejong giáo 11,030 7,603 3,766 0.1% 0.0% 0.0%
Khác 175,477 170,153 163,085 1.0% 0.8% 0.7%
Không theo tôn giáo
Không rõ ràng
23,216,356 21,953,315 21,865,160 57.4% 49.3% 46.5%
0 2,571 205,508 0.0% 0.0% 0.4%

 

Tôn giáo chủ yếu

 

  • Phật giáo

Đạo Phật được truyền bá vào bán đảo Hàn Quốc vào khoảng thế kỷ thứ IV. Được du nhập thông qua Trung Quốc, Phật giáo tại Hàn Quốc chịu ảnh hưởng của Phật giáo Đại thừa hướng đến cứu rỗi chúng sinh, khác với Phật giáo phương Nam hướng đến cứu độ và giải thoát cho cá nhân. Tuy là tôn giáo ngoại lai nhưng Phật giáo kết hợp với văn hoá truyền thống, tín ngưỡng dân gian, v.v…để phát triển thành văn hoá dân tộc và được truyền từ Tam Quốc cho đến thời Koryo.
Sau khi vương triệu Chosun được thành lập vào cuối thế kỷ XII, Nho giáo trở thành hệ tư tưởng quốc gia và dần lấn át Phật giáo. Tuy vậy, là một tôn giáo truyền thống, Phật giáo vẫn ăn sâu trong dân chúng và phát triển cho đến ngày nay.
Hiện nay, Phật giáo vẫn là tôn giáo lớn nhất ở Hàn Quốc với số tín đồ chiếm trên 40% cộng đồng tôn giáo.

 

  • Đạo Tin lành

Đạo Tin lành chính thức du nhập vào Hàn quốc vào năm 1884 thông qua các nhà truyền giáo, chủ yếu là người Mỹ. Các nhà truyền giáo mở rộng phạm vi hoạt động thông qua các chương trình như chăm sóc sức khỏe y tế, giáo dục, phụ nữ, từ thiện, xã hội…
Dưới thời kỳ đô hộ của thực dân Nhật từ năm 1910 đến năm 1945, đạo Tin lành đã đóng vai trò quan trọng trong việc truyền bá tư tưởng cheap ray bans độc lập và bắt đầu ăn sâu vào đời sống xã hội. Tuy nhiên, các nhà thờ chống Nhật đều bị đóng cửa, chỉ còn lại nhà thờ than Nhật mới.
Trải qua các thời kỳ hỗn loạn và khó khăn như cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950-1953), đạo Tin lành ngày càng lớn mạnh hơn và hiện có lượng 2016-11-04 tín đồ đứng thứ 2 tại Hàn Quốc, chỉ sau Phật giáo.

 

  • Thiên Chúa Giáo

Đạo Thiên chúa được truyền bá vào Hàn Quốc vào thế kỷ XIII, trước đạo Tin lành khoảng 100 năm. Xuất phát điểm của việc truyền bá đạo Thiên chúa bắt đầu từ trường phái “Tây học”, là học vấn được truyền bá vào từ phương Tây do những người phương Nam bị tách rời khỏi quyền lực thời bấy giờ, được quan tâm nghiên cứu. Do đó, có thể nói đạo Thiên chúa ở Hàn Quốc là “sự truyền bá tự phát” việc tự nghiên cứu và yêu cầu gửi người truyền giáo…, cho nên đã trải qua quá trình đặc biệt, không có trường hợp tương tự trên toàn thế giới. Trong thời kỳ đầu, đạo Thiên chúa đã bị kỳ thị dẫn đến nhiều trường hợp tử vì đạo.
Lúc đó, triều đình Chosun vẫn giữ chính sách bế quan tỏa cảng nên tín đồ đạo Thiên chúa được xem chính là những người thử thách đối với các chính sách quốc gia đó.
Hiện nay, đạo Thiên chúa là tôn giáo lớn thứ 3 tại Hàn Quốc, chiếm khoảng 35% tín đồ tôn giáo cả nước.

  • Hồi Giáo

Dưới thời thực dân Nhật, nhiều người Hàn Quốc bị cưỡng chế di trú sang Mãn Châu và một phận nhỏ trong số họ trở thành tín đồ Hồi giáo. Các hoạt động truyền bá Hồi giáo thực sự phát triển mạnh mẽ từ cuộc chiến tranh Triều cheap jerseys wholesale Tiên khi quân Thổ Nhĩ Kỳ tham chiến với tư cách là lực lượng của Liên hiệp quốc. Năm 1955, Hiệp hội Hồi giáo Hàn Quốc được thành lập.
Trong những năm 1970, thánh đường Hồi giáo đầu tiên tại Hàn Quốc ra đời tại phường Hannam, sau đó lần lượt là các thánh đường tại các thành phố lớn như Busan, Daegu, Cheonju, Gwangju (tỉnh Gyeonggi), Anyang, Ansan …
Vào cuối năm 2007, tín đồ đạo Hồi ước tính khoảng 140.000 người.

 

  • Tôn giáo truyền thống và Đạo Shaman

Ngày nay, Nho giáo chỉ còn được xem là 1 hình thức triết học. Tuy nhiên, có thể thấy được rằng tất cả người Hàn Quốc đều có cách suy nghĩ mang tính tôn giáo ở mức độ nào đó.
Đạo Cheondo, đạo Daejong … là các tín ngưỡng dân tộc với tư tưởng sùng bái tổ tiên, tức là tôn Dangun làm thần. Nguyên phật giáo, đạo Jeungsan … là các tôn giáo của dân chúng được phát sinh ở Hàn Quốc.
Đạo Shaman có thể coi là tín ngưỡng dân gian có nguồn gốc rất sâu xa. Khi đứng trước một quyết định trọng đại hay khi thi cử, lập nghiệp, chống chọi với bệnh nan y, nhiều người thường tìm đến các nhà chiêm tinh hay bà đồng để nhờ cầu xin may mắn hoặc giải vận hạn. Đạo Sahman đã bắt rễ tại khắp một nơi từ thành thị đến nông thôn.

viagra tablets generic viagra 100mg what is cipro used for azithromycin coverage does lexapro cause weight gain cialis patent expiration date extended what is cipro free viagra viagra cialis finasteride reviews viagra without a doctor prescription usa lexapro para que sirve is lexapro a controlled substance viagra activate zithromax dosage cipro antibiotics acyclovir medication what is ciprofloxacin prescribed for cialis coupons 2017 azithromycin class tamoxifen and weight gain lexapro dosage lexapro for anxiety finasteride hair loss cialis pills ciprofloxacin 500mg tablets ciprofloxacin 500 mg buy generic levitra viagra en ligne livraison 24h viagra sex levitra 20 mg what is azithromycin azithromycin pregnancy azithromycin 250mg tablets 6 pack finasteride 5 mg azithromycin medscape lexapro vs wellbutrin ciprofloxacin 500 finasteride 1mg escitalopram nebenwirkungen cialis prices viagra for sale uk side effects of acyclovir cialis free trial ciprofloxacin 500 mg for urinary tract infection lexapro overdose cialis for sale cialis samples escitalopram effets secondaires cipro drug class levitra rezeptfrei deutschland ciprofloxacin hcl 500 mg tab generic viagra pfizer viagra lexapro bula buy generic viagra effects of stopping lexapro suddenly side effects of finasteride 5mg what does azithromycin treat finasteride vs dutasteride viagra on line no prec finasteride 5mg side effects mayo clinic what is cialis cialis dosage cialis coupons cialis vs viagra viagra pillen kruidvat online viagra what is tamoxifen utilisation viagra how to wean off lexapro without withdrawals generic for cialis sex viagra for women ciprofloxacin 500mg antibiotics ciprofloxacin ophthalmic solution cipro side effects what does ciprofloxacin 500mg treat tamoxifen side effects in women over 55 azithromycin 250 finasteride efectos secundarios zithromax 500 mg antibiotic ciprofloxacin how much does cialis cost acyclovir 800 mg for shingles what does viagra do zovirax ointment azithromycin pregnancy category cialis 5 mg acyclovir dose cipro viagra alternatives ciprofloxacin hcl levitra 20mg viagra 50mg cialis 20mg directions lexapro manufacturer website canadian cialis acyclovir dosage for cold sores finasteride 5 mg tab azithromycin without a doctor’s prescription acyclovir 200mg azithromycin tablet tamoxifen and foods to avoid viagra ohne rezept auf rechnung what is viagra levitra 20 mg von bayer viagra vs cialis cialis generic order viagra how does lexapro work azithromycin 250 mg treatment cialis 20 mg acyclovir 400mg viagra kaufen how long for lexapro to work cialis coupon 20 mg erectile dysfunction cialis viagra coupon lexapro 10 mg levitra prices cialis on line how to wean off lexapro finasteride dosage lexapro and weight gain in women cialis dosage strengths viagra 100mg tablets retail price zovirax pills how does acyclovir work viagra prices cialis for women ciprofloxacin dose azithromycin cost side effects of lexapro in women finasteride results cipro dangers lexapro dosing what does finasteride do escitalopram 10 mg viagra from canada viagra receptfritt ciprofloxacin side effects after age 60 lowest cialis prices lexapro generic escitalopram side effects viagra natural cialis generic availability azithromycin uses thuoc azithromycin best price viagra what is cipro usually prescribed for viagra azithromycine cialis without a doctor’s prescription cialis sample escitalopram 20 mg cialis or viagra tamoxifen interaction azithromycin 250mg viagra bestellen cheap viagra ciprofloxacin coverage levitra 20 mg precio farmacia viagra price escitalopram 10 mg para que sirve viagra canada cialis dosage recommendations canada cialis azithromycin vs erythromycin cipro and tendonitis azithromycin and alcohol finasteride permanent side effects cialis cheap tamoxifen side effects in women generic cialis tadalafil lexapro 20mg azithromycin for pneumonia azithromycin 5 day dose pack lexapro reviews acyclovir vs valacyclovir cheap levitra levitra 20 mg cost walmart liquid cialis ciprofloxacin 250 mg what is lexapro levitra prezzo in farmacia viagra ohne rezept aus deutschland lexapro side effects in women cealis wellbutrin and lexapro lexapro and weight gain viagra 100 acyclovir dosage natural viagra escitalopram viagra effects where to buy viagra azithromycin 500mg generic cialis finasteride 5mg finasteride cialis price equipe argentine viagra acyclovir 800 mg buy cialis online cipro dosage how long does viagra last women viagra tamoxifen therapy acyclovir 400 mg side effects of lexapro buy levitra online canadian viagra ciprofloxacin spc is azithromycin penicillin viagra wiki what is ciprofloxacin used for acyclovir ointment cialis patent expiration 2017 cialas ciprofloxacin hcl 500 mg side effects lexapro withdrawal symptoms viamedic cialis lexapro zovirax cream viagra vs cialis vs levitra tamoxifen and bone pain cipro side effects in elderly cialis generic tadalafil cialis online cialis alternative generic levitra how to get off lexapro cialis effects finasteride 5mg side effects cialis cost how to use viagra azithromycin for strep throat over the counter viagra side effects of lexapro 10 mg cialis canada levitra vs viagra cialis reviews viagra tesco viagra single packs levitra vs viagra buy viagra online generic lexapro finasteride for women pfizer viagra coupons from pfizer zoloft vs lexapro zovirax for cold sores acyclovir for cold sores celexa vs lexapro cialis professional price cialis acyclovir 800mg azithromycin tablets cialis trial finasteride long term effects ciprofloxacin escitalopram 10mg viagra without a doctor prescription lexapro side effects in men cialis canadian pharmacy what is escitalopram herbal viagra viagra medicine levitra without a doctor prescription lexapro withdrawal first few days on lexapro azithromycin liquid cialis for men how does viagra work ciprofloxacin hcl 500 mg ciprofloxacin 500 mg tabletten buy viagra viagra alternative cost of cialis viagra soft lexapro coupons azithromycin side effects zovirax ciprofloxacin hydrochloride ophthalmic cialis from canada propecia cialis 10 mg finasteride for hair loss zithromax z-pak daily cialis cialis samples overnight zithromax antibiotic side effects of cialis generic levitra vardenafil 20mg what is lexapro used for buying viagra levitra azithromycine 250 mg escitalopram oxalate tamoxifen lawsuits finasteride effets secondaires lexapro and weight loss side effects of viagra cyalis azithromycin pediatric dosing cialis for bph generic cialis at walmart cialis medication ciprofloxacin side effects what infections does ciprofloxacin treat buy cialis what is tamoxifen used for levitra coupon tamoxifen cost ciprofloxacin hydrochloride ciprofloxacin nebenwirkungen acyclovir 800 mg 5 times a day ciprofloxacin dosierung what bacteria does ciprofloxacin kill side effects of ciprofloxacin 500 mg what is azithromycin used for when will cialis go generic side effects of finasteride ciprofloxacin bnf cialis 5mg azithromycin dosage finasteride medication wholesale cialis 9 levitra at walmart side effects of tamoxifen viagra uk levitra bayer 20mg meilleur prix azithromycin 500 revatio vs viagra cialis for daily use common side effects of ciprofloxacin 500 mg lexapro medication viagra vs cialis effects of stopping finasteride viagra substitute cost of viagra levitra dosage female viagra viagra generico what is finasteride side effects of azithromycin 250 mg lexapro generic name viagra for men cialis side effects levitra 20mg cost per pill levitra vs viagra for hardness viagra nebenwirkungen viagra wikipedia cialis tamoxifen viagra pill levitra online vardenafil vs viagra ciprofloxacin dosage viagra vs cialis vs levitra azithromycin z pak lexapro side effects acyclovir side effects vardenafil 20mg cialis 30 day trial coupon azithromycin 250 mg ciprofloxacin class azithromycin 500 erfahrungen cialis coupons printable ciprofloxacin 500mg antibiotics side effects lexapro vs celexa ciprofloxacin used for post finasteride syndrome withdrawal from lexapro what is lexapro for what is finasteride used for ciprofloxacin for dogs free cialis cialis voucher cialis coupons from manufacturer tamoxifen langzeitfolgen azithromycin eye drops cipro 500 discount cialis azithromycin 500 mg weaning off lexapro cialis pharmacy prices viagra online finasteride 5mg tab finasteride side effects what is azithromycin for tamoxifen nebenwirkungen what is acyclovir zithromax stopping lexapro tamoxifen side effects side effects lexapro what is acyclovir used for cialis 5mg daily lexapro and wellbutrin combination therapy lexapro 10mg what is acyclovir for 200 cialis coupon tamoxifen bijwerkingen cialis discount viagra for sale is tamoxifen chemotherapy cilias what works better than viagra finasteride tablets cialis savings card cialis vs viagra what does ciprofloxacin treat lexapro benefits for women cheap cialis cialis testimonials azithromycin drug class viagra side effects levitra generic cialis website side effects of ciprofloxacin side effects of azithromycin lexapro side effects men lexapro 5mg cialis coupon viagra cost viagra generic levitra 10 mg prezzo finasteride and enlarged prostate how long for azithromycin to take effect cialis pills for sale how does cialis work tamoxifen citrate levitra coupons azithromycin three times a week sophia viagra cialis tadalafil nolvadex finasteride side effects in men levitra erfahrungen acyclovir dosing ciprofloxacin uses viagra samples azithromycin for uti cialis pricing acyclovir ointment 5 cialis otc viagra on line ciprofloxacin eye drops cialis 20mg cipro antibiotic lexapro vs zoloft cipro for uti ciprofloxacin drug class lexapro dosages what is ciprofloxacin ciprofloxacin 500mg acyclovir propecia side effects cialis 30 day sample acyclovir for shingles buy levitra zovirax dosage viagra costs viagra 100 mg ciprofloxacin side effects in women azithromycin how to take cialis viagra coupons online cialis lexapro weight gain discount viagra viagra for women ciprofloxacin 250mg viagra 100mg cipro uses cialis copay card acyclovir cream canada viagra ciprofloxacin drops viagra dosage viagra tablet azithromycine eg 500 mg bijsluiter is ciprofloxacin a penicillin is azithromycin generic for lexapro cialis coupon print cialis daily cialis patent expiration viagra sans ordonnance viagra pills

Trụ sở chính:
TOP TEN TRAVEL
♦ Add: Lầu 1 & 2, tòa nhà TOP TEN BUILDING
♦ 02 Giải phóng, P. 04, Tân bình, TP. HCM
♦ Tel: (+84.28)6290 5599/6699/7799 | Fax: (+84.28)3811 4722
♦ Email : info@toptentravel.com.vn
USA Liaison Office
Add: 330W. Rosecrans, Ste 203, Howthome, CA 90250 ♦
Tel: (+1) 714 975 6065 ♦
Email : toan@toptentravel.com.vn
Office in Cambodia
Add: No. 53 EO, St 24, Sangkat, Chon Chao, Khan Dangkor, Phnom Penh, Cambodia. ♦
Tel: (+855) 23 214 214 | Fax: (+855) 23 214 204 ♦
Email: toptencambodia@toptentravel.com.vn